2-143

2-143

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 9 OKTOBER 2001 - OPENINGSVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Opening van de gewone zitting 2001-2002

Benoeming van het Vast Bureau

Toespraak van de voorzitter

Overlijden van oud-senatoren

Verklaring van de regering over haar algemeen beleid

Bureaus van de vaste commissies

Samenstelling van commissies

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Politieke fractie - Naamsverandering
Vragen om uitleg
Samenstelling van commissies
Antwoorden van de regering op aanbevelingen van de Senaat
Antwoorden van de regering op een resolutie van de Senaat
Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Vlaams Parlement
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroepen
Arbitragehof - PrejudiciŽle vragen
Hof van Cassatie
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Deposito- en consignatiekas
Dienst voor de administratieve vereenvoudiging
Directie-generaal internationale samenwerking - Multilaterale samenwerking
Economische Overheidsbedrijven - Telecommunicatie
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
Hoge Raad voor de werkgelegenheid
Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek
Europees Parlement