Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-39

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw

Vraag nr. 1371 van mevrouw de Bethune d.d. 20 juni 2001 (N.) :
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen. Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1357 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1921).

Antwoord : Ik verwijs naar het antwoord gegeven door de minister van Buitenlandse Zaken aan wie de vraag eveneens werd gesteld.