Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-38

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1336 van mevrouw de Bethune d.d. 11 juni 2001 (N.) :
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001. ≠ Implementatie van de strategische doelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1330 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1858).