2-142

2-142

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JULI 2001 - AVONDVERGADERING

(Vervolg)

Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader bij de Raad van State (Stuk 2-842)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

De voorzitter. - Hier volgt de uitslag van de stemming over de voordracht van de tweede kandidaat voor het ambt van Staatsraad:

Aantal stemmenden: 54.

Blanco of ongeldige stembriefjes: 1.

Geldige stemmen: 53.

Volstrekte meerderheid: 27.

De heer Bruno Seutin behaalt 48 stemmen.

De heer Frank Franceus behaalt 2 stemmen.

De heer Pierre Barra behaalt 1 stem.

De heer Ivo Delbrouck behaalt 1 stem.

De heer Luc De Smet behaalt 1 stem.

Bijgevolg wordt de heer Bruno Seutin, die de volstrekte meerderheid der stemmen behaald heeft, tot tweede kandidaat uitgeroepen.

We gaan nu stemmen over de voordracht van de derde kandidaat.

Ik herinner er U aan dat u niet geldig meer kan stemmen voor de heren Carlo Adams en Bruno Seutin die tot eerste en tweede kandidaat werden uitgeroepen.

(Tot de geheime stemming wordt overgegaan.)