2-139

2-139

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 18 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie - Voortgangsrapport (Stuk 2-565)

Voortzetting van de bespreking

Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Stuk 2-767) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Rechten van het kind (Stuk 2-725)

Bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over źde toestand in MacedoniŰ╗ (nr. 2-528)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over źde toename van het gebruik van antidepressiva in BelgiŰ╗ (nr. 2-544)

Vraag om uitleg van de heer Michiel Maertens aan de minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken over źde internationale koffie-akkoorden╗ (nr. 2-493)

Vraag om uitleg van de heer Josy DubiÚ aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over źde toestand in TsjetsjeniŰ╗ (nr. 2-546)

Samenstelling van commissies

Berichten van verhindering