2-138

2-138

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 18 JULI 2001 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Stuk 2-830) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Stuk 2-831) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers (van mevrouw Sabine de Bethune c.s., Stuk 2-122)

Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof (van mevrouw Marie-Josť Laloy c.s., Stuk 2-237)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (Stuk 2-830) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (Stuk 2-831) (Evocatieprocedure)

Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie - Voortgangsrapport (Stuk 2-565)

Bespreking

Berichten van verhindering