2-137

2-137

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 JULI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Stemming

De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de Subcommissie «Mensenhandel en prostitutie» (Stuk 2-365)

De voorzitter. - We stemmen over de aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden.

Stemming 36

Aanwezig: 59
Voor: 59
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-De aanbevelingen zijn aangenomen.

-Ze zullen worden meegedeeld aan de eerste minister, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie.