Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1007 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (rappel van 18 april 2001) (N.) :
Kinderrechten. ≠ Aandacht in het beleid in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1001 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1732).