Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-36

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 971 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (rappel van 18 april 2001) (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid. ≠ Strategische doelstellingen. ≠ Middelen. ≠ Methodologie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 965 aan de minister van Binnenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1731).