2-800/8

2-800/8

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

12 JULI 2001


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 60

Nr. 2 : van de heer Dallemagne.

Art. 61

Nr. 3 : van de heer Dallemagne.

Art. 62

Nr. 4 : van de heer Dallemagne.

Art. 63

Nr. 5 : van de heer Dallemagne.

Nrs. 6 en 7 : van de heer Dallemagne (in bijkomende orde).

Art. 64

Nr. 8 : van de heer Dallemagne.