2-777/5

2-777/5

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

27 JUNI 2001


Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 2

≠ Nr. 1 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 3

≠ Nr. 2 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 4

≠ Nr. 3 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 5

≠ Nr. 4 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 59 : van de heer Van Hauthem.

Art. 6

≠ Nr. 5 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 30 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux, mevrouw Willame-Boonen en de heer Thissen).

≠ Nr. 60 : van de heer Van Hauthem.

Art. 7

≠ Nr. 6 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 9

≠ Nrs. 7 en 8 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 61 : van de heer Van Hauthem.

Art. 9bis (nieuw)

≠ Nr. 9 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 11

≠ Nrs. 10, 11 en 12 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 12

≠ Nrs. 13 en 14 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 43 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

≠ Nr. 62 : van de heer Van Hauthem.

Art. 15

≠ Nr. 63 : van de heer Van Hauthem.

Art. 17

≠ Nr. 15 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 18

≠ Nr. 64 : van de heer Van Hauthem.

Art. 19

≠ Nr. 66 : van de heer Van Hauthem.

Art. 20

≠ Nr. 45 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

≠ Nr. 67 : van de heer Van Hauthem.

Art. 21

≠ Nr. 46 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

≠ Nr. 68 : van de heer Van Hauthem.

Art. 22

≠ Nr. 47 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

≠ Nr. 69 : van de heer Van Hauthem.

Art. 25

≠ Nr. 16 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 65 : van de heer Van Hauthem.

Art. 26

≠ Nr. 17 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 48 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

≠ Nr. 70 : van de heer Van Hauthem.

Art. 27

≠ Nrs. 71 en 72 : van de heer Van Hauthem.

Art. 29

≠ Nr. 18 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 49 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

Art. 33

≠ Nr. 19 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 73 : van de heer Van Hauthem.

Art. 34

≠ Nr. 20 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 35

≠ Nr. 74 : van de heer Van Hauthem.

Art. 37

≠ Nr. 21 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 40

≠ Nrs. 75 en 76 : van de heer Van Hauthem.

Art. 41

≠ Nr. 77 : van de heer Van Hauthem.

Art. 42

≠ Nr. 51 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

≠ Nr. 78 : van de heer Van Hauthem.

Art. 42bis (nieuw)

≠ Nr. 52 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.)

Art. 45

≠ Nr. 22 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 54

≠ Nrs. 23 en 24 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 57 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

Art. 57

≠ Nr. 58 : van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux (door de heer Barbeaux c.s.).

Art. 57bis (nieuw)

≠ Nr. 25 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 57ter (nieuw)

≠ Nr. 26 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

Art. 58

≠ Nr. 27 : van de heren Vandenberghe en Caluwť.

≠ Nr. 79 : van de heer Van Hauthem.