2-121

2-121

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 JUNI 2001 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot wijziging, met betrekking tot de structuren van de balie, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis (Stuk 2-619)

Voorstel tot verdaging

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Stuk 2-639)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Stuk 2-672) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-702)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 447 van het Strafwetboek (Stuk 2-712) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-723)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen (Stuk 2-733)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Justitie over «het uitlekken van het jaarverslag van het Comité I en het mogelijk destabiliseren van het Westers bondgenootschap door SVR-agenten» (nr. 2-479)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de moord op een agent van de federale politie in Rotselaar» (nr. 2-474)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de aanwezigheid van vertegenwoordigers van terroristische organisaties in Brussel, tijdens een congres van 2 tot 4 mei 2001» (nr. 2-475)

Berichten van verhindering