2-709/9

2-709/9

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

28 MEI 2001


Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen


AMENDEMENTEN

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Opschrift

Nr. 53 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 1bis (nieuw)

Nr. 54 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 2

Nrs. 1, 2, 5 en 6 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Nrs. 57 en 58 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 3

Nrs. 8 en 117 tot 132 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Nr. 59 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 4

Nrs. 9 tot 16, 18 en 19, 133 tot 139 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Nrs. 61, 63, 64 tot 66, 68 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 4bis (nieuw)

Nr. 20 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Art. 4ter (nieuw)

Nr. 21 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Art. 5

Nr. 22 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Art. 6

Nrs. 23 en 28 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Nrs. 69 tot 71 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 6bis (nieuw)

Nr. 72 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 7

Nrs. 33 en 35 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Nr. 73 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 8

Nr. 74 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 9

Nr. 39 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Nr. 75 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 10

Nr. 76 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 11

Nrs. 41 en 140 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Art. 17 (oud art. 14)

Nr. 42 : van mevrouw Willame-Boonen.

Nr. 77 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 18 (oud art. 15)

Nrs. 43 en 45 : van mevrouw Willame-Boonen.

Nr. 78 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 19 (oud art. 16)

Nrs. 80 en 81 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 21 (oud art. 17bis)

Nr. 156 : van de heer Barbeaux c.s.

Art. 28 (oud art. 17novies)

Nr. 157 : van de heer Barbeaux c.s.

Art. 31 (oud art. 19bis)

Nr. 160 : van de heer Barbeaux c.s.

Art. 32 (oud art. 19ter)

Nrs. 161 en 164 : van de heer Barbeaux c.s.

Art. 32bis (nieuw) (oud art. 19bis)

Nr. 84 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 32ter (nieuw)

Nrs. 86 : van de heren Van Hauthem en Buysse (door de heer Van Hauthem).

Art. 33 (oud art. 19quater)

Nr. 165 : van de heer Barbeaux c.s.

Art. 36 (oud art. 19septies)

Nr. 167 : van de heer Barbeaux c.s.

Art. 37 (oud art. 19octies)

Nr. 168 : van de heer Barbeaux c.s.

Art. 39bis (nieuw) (oud art. 19bis)

Nr. 47 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Art. 39ter (nieuw) (oud art. 19ter)

Nr. 48 : van mevrouw Willame-Boonen c.s.

Art. 41 (oud art. 21)

Nrs. 151 en 152 : van de heer Barbeaux c.s.