Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-32

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties

Vraag nr. 972 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid. ­ Strategische doelstellingen. ­ Middelen. ­ Methodologie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 963 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1567).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hieronder het antwoord te willen vinden op de verschillende gestelde vragen inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid ­ strategische doelstellingen ­ middelen ­ methodologie.

Mijn departement biedt weinig mogelijkheden op het gebied van het bevorderen van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. In het federaal gedeelte van het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij voor het jaar 2000 werd 299,5 miljoen frank voor het Centrum-Leman gereserveerd.

In het federaal gedeelte van het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij voor het jaar 2001 werden volgende bedragen opgenomen :

­ moeder- en kindzorg : 30 738 750 frank;

­ opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel : 15 miljoen frank. Sürya (Luik) : 5 miljoen frank, Pag-Asa (Brussel) : 5 miljoen frank, Payoke (Antwerpen) : 5 miljoen frank;

­ Child Focus : 9,5 miljoen frank.

Overheidsbedrijven en
Participaties