2-110

2-110

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MEI 2001 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 (Stuk 2-594)

Algemene bespreking

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD), rapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijk verslag.

-De algemene bespreking is gesloten.