Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties

Vraag nr. 1008 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Kinderrechten. — Aandacht in het beleid in 2000.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren.

Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2000 genomen, ter bevordering van de rechten van het kind, en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2000 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de rechten van het kind binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hieronder het antwoord te willen vinden op de verschillende gestelde vragen inzake kinderrechten — aandacht in het beleid in 2000.

In het federaal gedeelte van het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij voor het jaar 2001 werden volgende bedragen opgenomen :

— Moeder- en kindzorg : 30 738 750 frank.

— Opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel : 13,5 miljoen frank :

∑ SŁrya (Luik) : 4,5 miljoen frank;

∑ Pag-Asa (Brussel) : 4,5 miljoen frank;

∑ Payoke (Antwerpen) : 4,5 miljoen frank.

— Child Focus : 9,5 miljoen frank.