Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-31

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties

Vraag nr. 990 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Kinderrechten. — Ter beschikking gestelde middelen. — Begroting 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 988 aan de minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1536).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hieronder het antwoord te willen vinden op de gestelde vraag inzake kinderrechten — ter beschikking gestelde middelen — begroting 2001.

In het federaal gedeelte van het winstverdelingsplan van de Nationale Loterij voor het jaar 2001 werden volgende bedragen opgenomen :

— Moeder- en kindzorg : 30 738 750 frank.

— Opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel : 13,5 miljoen frank :

· Sürya (Luik) : 4,5 miljoen frank;

· Pag-Asa (Brussel) : 4,5 miljoen frank;

· Payoke (Antwerpen) : 4,5 miljoen frank.

— Child Focus : 9,5 miljoen frank.