Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1116 van mevrouw de Bethune d.d. 16 januari 2001 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1102 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1459).

Antwoord : 1. Verhouding van vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers binnen mijn kabinet ≠ stand van zaken januari 2001

1.1. In globo : 17 vrouwen ≠ 14 mannen.

1.2. Per niveau :

1.2.1. Niveau 1 : 2 vrouwen ≠ 8 mannen [kabinetschef, adjunct-kabinetschef en experten (B.A. 11.19) inbegrepen].

1.2.2. Uitvoerend personeel :

Niveau 2 : 12 vrouwen ≠ 3 mannen.

Niveau 2+ : 1 vrouw ≠ 1 man.

Niveaus 3 en 4 : 1 vrouw ≠ 1 man.

1.2.3. Op niveau kabinetschef en adjunct-kabinetschefs : geen vrouwen ≠ 3 vrouwen.

2. Nieuw aanwervingen in 2000

2.1. Niveau's 1, 2 en 4.

2.2. Er werd zowel vrouwen als mannen een contract aangeboden.