Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu

Vraag nr. 1106 van mevrouw de Bethune d.d. 16 januari 2001 (N.) :
Ministeriële kabinetten. ­ Samenstelling. ­ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1102 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1459).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

In onderstaande tabel vindt u voor beide kabinetten (kabinet Consumentenzaken, Volksgezondheid, Leefmilieu en Dierenwelzijn; kabinet Algemeen beleid) de verdeling naar mannen en vrouwen. De cijfers beschrijven zowel voltijdse als deeltijdse functies.

Niveau Vrouwen Mannen
N1 10 18
N2+ 10 7
N2 19 3
N3-4 6 9
Totaal 45 37 82

1. Verhouding van de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers binnen het kabinet ­ stand van zaken januari 2001

1.1. In globo

45 vrouwen op 82 medewerkers.

1.2. Per niveau

1.2.1. Leden : niveau 1 : 10 vrouwen en 18 mannen.

1.2.2. Uitvoerend personeel

1.2.2.1. Op het niveau 2 : 19 vrouwen en 3 mannen.

1.2.2.2. Op het niveau 2+ : 10 vrouwen en 7 mannen.

1.2.2.3. Op niveaus 3 en 4 : 6 vrouwen en 9 mannen.

1.2.3. Op het niveau van de kabinetschef en de adjunct-kabinetschefs :

Minister : 1 vrouw.

Kabinetschefs : 1 vrouw en 1 man.

Adjuncten : 2 vrouwen (halftijds) en 2 mannen (= drie posten).

2. Vacante plaatsen of nieuwe aanwervingen binnen het kabinet in de loop van 2000

­ Aanwerving van 1 expert (N1) : 1 man.

­ Aanwerving van 2 vertaalsters (N2+) : 2 vrouwen.

­ Aanwerving van 1 celmedewerkster (N2+) : 1 vrouw.

­ Econoom (N2) : aanwerving van 1 vrouw.

­ Aanwerving indicateurs (N3) : 1 man en 1 vrouw.

­ Vervanging adjunct-kabinetschef (N1) : een man vervangen door een man.

­ Vervanging andere adjunct-kabinetschef (N1) : één vrouw vervangen door één vrouw halftijds.

­ Vervanging Cel Europa (N1) : een vrouw vervangen door een vrouw.

­ Vervanging directiesecretaresse (N2+) : een vrouw vervangen door een vrouw.

­ Vervanging juridische assistent (N2+) : een man vervangen door een vrouw.

­ Vervanging secretaresse : een vrouw vervangen door een vrouw.

­ Vervanging telefonist(N3) : een vrouw vervangen door een man.

­ Vervanging chauffeur (N4) : een vrouw vervangen door een man.

­ Vervanging keukenhulp : een vrouw vervangen door een vrouw.

Er is een voortdurende aandacht voor het evenwicht vrouw-man op alle niveaus. Soms geef ik zelf instructie voor de aanwerving van vrouwen (bijvoorbeeld : adjunct-kabinetschef).