Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-30

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van FinanciŽn

Vraag nr. 1113 van mevrouw de Bethune d.d. 16 januari 2001 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1102 aan de vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1459).