Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-29

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en Middenstand

Vraag nr. 1005 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Kinderrechten. Aandacht in het beleid in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 999 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1414).

Antwoord : Als antwoord op haar vragen heb ik de eer aan het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Tijdens het jaar 2000 werden twee koninklijke besluiten met gunstige maatregelen in het stelsel van de gezinsbijslag voor zelfstandigen aangenomen : het eerste op 16 maart 2000, dat onder meer de groepsvorming van rechtgevende kinderen rond de bijslagtrekkende beoogt; het andere op 5 december 2000, dat onder andere, het bedrag van de gewone kinderbijslag ten gunste van het eerste kind optrekt.

2. Voor het jaar 2000 beschik ik nog niet over de voorlopige cijfers betreffende de uitgaven inzake gezinsbijslag.