Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-29

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landsverdediging

Vraag nr. 1110 van mevrouw de Bethune d.d. 16 januari 2001 (N.) :
MinisteriŽle kabinetten. ≠ Samenstelling. ≠ Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 1104 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1410).

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1.1.

In globo

Globalement
Vrouwen

Femmes
Mannen

Hommes
Totaal

Total
Opmerking

Remarque
15 28 + 1/2 43 + 1/2 1/2 = halftijds/mi-temps

1.2.

Per niveau

Par niveau
Vrouwen

Femmes
Mannen

Hommes
Totaal

Total
Opmerking

Remarque
1 3 10 13 1/2 = halftijds/mi-temps
2+ 3 6 + 1/2 9 + 1/2
2 5 3 8
3 4 9 13
Totaal. ≠ Total 15 28 + 1/2 43 + 1/2

1.2.3.

Vrouwen Mannen
Kabinetschef 0 2
Adjunct-kabinetschef 1 1

2. Nihil.