Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-29

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-premier ministre et ministre de la Mobilitť et des Transports

Vraag nr. 999 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Kinderrechten. ≠ Aandacht in het beleid in 2000.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren.

Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2000 genomen, ter bevordering van de rechten van het kind, en met welk resultaat ?

2. Hoeveel werd in 2000 effectief uitgegeven (volgens de rekeningen), in globo en per post, ter bevordering van de rechten van het kind binnen uw bevoegdheidsdomein ?

Antwoord : Voor het jaar 2000 heeft de regering voor het spoorvervoer 370 miljoen frank (aangepaste begroting 263,5 miljoen frank) voorzien in de begroting van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur, voor de financiering van tarifaire maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer. Eťn van de maatregelen had direct betrekking op de kinderen, namelijk het gratis vervoer van kinderen van 6 tot 12 jaar op het net van de NMBS. Deze maatregel ging in op 1 juli 2000 en de kostprijs ervan wordt geraamd op 57,5 miljoen frank.