Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling

Vraag nr. 994 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Kinderrechten. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2001.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 981 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1320).

Antwoord : In het kader van mijn bevoegdheden inzake duurzame ontwikkeling beschik ik over een begrotingstoelage van 49,1 miljoen frank. Deze kredieten zullen rechtstreeks of onrechtstreeks kinderen ten goede komen. Ik verwijs in dit verband trouwens naar het uitgebreide hoofdstuk Jongeren en Kinderen in het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling.