Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 1028 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1017 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1320).

Antwoord : Gelet op het feit dat ik de functie van staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken slechts midden oktober heb opgenomen kan ik deze vragen niet beantwoorden.

Intussen heb ik een lid van mijn kabinet aangeduid om deze materie actief op te volgen een gestructureerd contact te onderhouden met de Raad voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.