Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie

Vraag nr. 1034 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Aandacht in het beleid in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1035 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1321).

Antwoord : Als antwoord op de door het geachte lid gestelde vraag kan ik haar meedelen dat ik verwijs naar mijn antwoord op haar vraag nr. 962 van 12 december 2000.