Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-28

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en Middenstand

Vraag nr. 1023 van mevrouw de Bethune d.d. 12 december 2000 (N.) :
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Samenwerking in 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 1017 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1320).