Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-27

ZITTING 2000-2001

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 930 van de heer Van Quickenborne d.d. 5 december 2000 (N.) :
Websites van het kabinet en/of het departement. Beveiliging. Maatregelen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 927 aan de vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 1255).