2-623/2

2-623/2

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

8 FEBRUARI 2001


Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE REGERING

Art. 2

Dit artikel doen vervallen.

Nr. 2 VAN DE REGERING

Art. 4

In dit artikel, het zinsdeel met uitzondering van artikel 2, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2000 doen vervallen.

Johan VANDE LANOTTE.