2-87

2-87

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-600) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen eerst over amendement nr. 112 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux.

Stemming nr. 1

Aanwezig: 52
Voor: 8
Tegen: 43
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CVP). - Ik zal mij bij alle stemmingen onthouden want ik heb een stemafspraak met de heer Geens.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 42 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 2

Aanwezig: 54
Voor: 14
Tegen: 38
Onthoudingen: 2

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 43, 44, 45 en 46 van de heer Vandenberghe. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 47 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 3

Aanwezig: 56
Voor: 7
Tegen: 45
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

-Voor het amendement nr. 48 van de heer Vandenberghe wordt de uitslag van stemming nr. 2 aanvaard. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 49 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 4

Aanwezig: 55
Voor: 9
Tegen: 41
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 50 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 5

Aanwezig: 57
Voor: 15
Tegen: 41
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 94 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux, nr. 51 van de heer Vandenberghe, nr. 37 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, nr. 52 van de heren Caluwé en Vandenberghe, nr. 53 van de heer Vandenberghe en nr. 73 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 57 van de heer Van Quickenborne.

Stemming nr. 6

Aanwezig: 58
Voor: 10
Tegen: 47
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 79 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux.

Stemming nr. 7

Aanwezig: 54
Voor: 13
Tegen: 40
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 78 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 58 van de heer Van Quickenborne.

Stemming nr. 8

Aanwezig: 58
Voor: 10
Tegen: 47
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 93 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux.

Stemming nr. 9

Aanwezig: 57
Voor: 9
Tegen: 42
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 59 van de heer Van Quickenborne.

De heer Vincent Van Quickenborne (VU-ID). - Ik heb de leden uit didactische overwegingen een uittreksel uit de wet voorgelegd dat betrekking heeft op amendement nr. 59 bij artikel 21ter om erop te wijzen dat artikel 10 bij niet goedkeuring van het amendement blijft bestaan. Dit artikel luidt: "Bij gelegenheid van de algemene volkstelling, alsmede tussen de volkstellingen in, kan de Koning doen overgaan tot opname van inlichtingen van sociale, economische en demografische aard die niet bestemd zijn voor de bevolkingsregisters, ook bij wijze van steekproef."

Eigenlijk moet dit artikel worden geschrapt. Minister Picqué heeft toegegeven dat hij zich heeft vergist.

De burger betaalt een hoge prijs voor een kwaliteitsvolle wetgeving. Iedereen heeft er baat bij dat dit amendement wordt goedgekeurd.

Stemming nr. 10

Aanwezig: 58
Voor: 10
Tegen: 43
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over amendement nr. 54 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 11

Aanwezig: 58
Voor: 15
Tegen: 42
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 55 van de heer Vandenberghe en de amendementen nr. 91 en 92 van mevrouw Willame-Boonen en de heer Barbeaux. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 38 van mevrouw Thijs.

Stemming nr. 12

Aanwezig: 57
Voor: 7
Tegen: 46
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 40 van mevrouw Thijs. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 5 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming nr. 13

Aanwezig: 58
Voor: 15
Tegen: 42
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 6 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 7 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming nr. 14

Aanwezig: 58
Voor: 16
Tegen: 39
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 8 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming nr. 15

Aanwezig: 55
Voor: 10
Tegen: 41
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 9 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 10 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming nr. 16

Aanwezig: 58
Voor: 16
Tegen: 39
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming nr. 17

Aanwezig: 58
Voor: 13
Tegen: 44
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 97 van mevrouw De Schamphelaere. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 11 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 18

Aanwezig: 58
Voor: 12
Tegen: 42
Onthoudingen: 4

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 12 van de heer Vandenberghe en nr. 13 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 15 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere.

Stemming nr. 19

Aanwezig: 57
Voor: 15
Tegen: 41
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 16 en 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere en voor de amendementen nr. 70, 72 en 71 van mevrouw De Schamphelaere. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 3 van de heer Verreycken.

Stemming nr. 20

Aanwezig: 57
Voor: 5
Tegen: 46
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 101 van de heer Dallemagne.

Stemming nr. 21

Aanwezig: 57
Voor: 10
Tegen: 46
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 106 en 41 van de heer Dallemagne, nr. 21 van de heer Vandenberghe en nr. 113 van de heer Van Quickenborne. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 23 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 22

Aanwezig: 58
Voor: 15
Tegen: 42
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 22 van de heer Vandenberghe en nr. 104 van de heer Dallemagne. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 114 van de heer Van Quickenborne.

Stemming nr. 23

Aanwezig: 58
Voor: 8
Tegen: 47
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 115 van de heer Van Quickenborne. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 100 van mevrouw De Schamphelaere.

Stemming nr. 24

Aanwezig: 58
Voor: 10
Tegen: 42
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 107 van de heer Dallemagne.

Stemming nr. 25

Aanwezig: 57
Voor: 9
Tegen: 47
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor het amendement nr. 103 van de heer Dallemagne. Het amendement is dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 19 van de heer Verreycken.

Stemming nr. 26

Aanwezig: 58
Voor: 8
Tegen: 45
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 31 van de heer Van Quickenborne.

M. Olivier de Clippele (PRL-FDF-MCC). - Je vais m'abstenir sur l'amendement n° 31 de M. Van Quickenborne et sur ceux qui vont suivre. En effet, je ne souhaite pas faire de procès d'intention au gouvernement au sujet de l'application du droit de réquisition mais le texte du projet me paraît néanmoins avoir été rédigé un peu hâtivement. De plus, il a été soumis dans l'urgence au Parlement et me paraît susceptible de constituer une entorse tant à la Constitution qu'au protocole additionnel à la Convention des Droits de l'homme. Je crois qu'il serait utile d'ouvrir à nouveau le débat à ce sujet à la rentrée parlementaire. Je m'abstiendrai dès lors sur tous les amendements ayant trait au droit de réquisition.

Stemming nr. 27

Aanwezig: 58
Voor: 12
Tegen: 43
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 30 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 28

Aanwezig: 58
Voor: 13
Tegen: 40
Onthoudingen: 5

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 33 van de heer Van Quickenborne.

Stemming nr. 29

Aanwezig: 58
Voor: 7
Tegen: 42
Onthoudingen: 9

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 35 van de heer Van Quickenborne.

Stemming nr. 30

Aanwezig: 57
Voor: 7
Tegen: 39
Onthoudingen: 11

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 32, 34 en 36 van de heer Van Quickenborne. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 24 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 31

Aanwezig: 58
Voor: 7
Tegen: 42
Onthoudingen: 9

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen nr. 25, 26 en 27 van de heer Vandenberghe. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 28 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 32

Aanwezig: 57
Voor: 7
Tegen: 44
Onthoudingen: 6

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 29 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 33

Aanwezig: 58
Voor: 5
Tegen: 42
Onthoudingen: 11

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 39 van mevrouw Thijs.

Stemming nr. 34

Aanwezig: 58
Voor: 15
Tegen: 42
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 108 van de heer Vandenberghe.

Stemming nr. 35

Aanwezig: 58
Voor: 8
Tegen: 41
Onthoudingen: 9

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 109 van de heer Vankrunkelsven.

Stemming nr. 36

Aanwezig: 58
Voor: 9
Tegen: 46
Onthoudingen: 3

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 111 van mevrouw de Bethune.

Stemming nr. 37

Aanwezig: 58
Voor: 8
Tegen: 42
Onthoudingen: 8

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement nr. 110 van de heer Dallemagne.

Stemming nr. 38

Aanwezig: 57
Voor: 10
Tegen: 46
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

De heer Hugo Vandenberghe (CVP). - Dezer dagen loopt in de Vlaamse bioscopen de film Lijmen, naar het gelijknamige boek van Willem Elsschot. De film en het boek vertellen het verhaal van Karel Boorman, de incarnatie van de handelsgeest, de goeroe van het lijmen, die als geen ander mensen om de tuin kan leiden en hen een bestelbon doen tekenen voor het Algemeen Wereldtijdschrift van Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. Dat algemeen wereldtijdschrift is ondergebracht in een indrukwekkend kantoorcomplex, of beter gezegd in een complex met alleen deuren, met daarop koperen naamplaatjes, want achter die deuren zit niemand. Het is een zaak zonder bedienden, waar een tijdschrift wordt verkocht zonder abonnementen. Achter de directiedeur zit één man: directeur-generaal Boorman, de uitgever van het Algemeen Wereldtijdschrift van Financiën, Handel, Nijverheid, Kunsten en Wetenschappen. De kracht van Boorman is anderen met woorden overdonderen, lijmen noemt hij dat.

Bij het zien van de film heb ik begrepen dat hij van de hand is van de heer Slangen en de regering Verhofstadt bedoelt.

Stemming nr. 39

Aanwezig: 58
Voor: 42
Tegen: 15
Onthoudingen: 1

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.