2-87

2-87

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van een voorstel

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de ontvangst door de Paus van de voorzitter van de Oostenrijkse extreem-rechtse partij» (nr. 2-427)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over «de onbemande camera's» (nr. 2-425)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de minister van Financiën over «de modernisering van de hypotheekkantoren» (nr. 2-424)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de eerste minister over «de aanwijzing van een regeringscommissaris» (nr. 2-431)
Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Landbouw en Middenstand en aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «de nieuwe koopjeswet die werd aangekondigd» (nr. 2-433)
Mondelinge vraag van M. Mohamed Daif aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de voorwaarden voor de uitoefening van ambulante activiteiten door buitenlanders die in België verblijven» (nr. 2-435)
Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de liberalisering van de Belgische domeinnamen op het internet» (nr. 2-428)
Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de omstandigheden waarin de Albanese vluchteling in het centrum 127bis is omgekomen» (nr. 2-432)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Landbouw en Middenstand over «de verklaringen van het hoofd van het Centrum voor onderzoek in dierengeneeskunde over de BSE-maatregelen» (nr. 2-429)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de minister van Landbouw en Middenstand en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de maatregelen om de productie van gelatine te stoppen, welke niet werden genomen» (nr. 2-436)
Mondelinge vraag van de heer Jean-François Istasse aan de minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek over «producten die slechts op bestelling kunnen worden verkregen» (nr. 2-430)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling over «het gevolg gegeven aan de conferentie van Den Haag over de klimaatveranderingen op het nationale en het Europese vlak» (nr. 2-426)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Stuk 2-597) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-600) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Algemene bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-606)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1999, begroting voor het dienstjaar 2000 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2001

Bespreking

Stemmingen

Ontwerp van programmawet (Stuk 2-600) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Stuk 2-597) (Evocatieprocedure)

Belangenconflict

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-606)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1999, begroting voor het dienstjaar 2000 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2001

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de ongelijke behandeling van Nederlandstalige vrouwen en Franstalige vrouwen wat betreft de terugbetaling van de prijs van de TVT genoemde chirurgische ingreep» (nr. 2-298)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de politiediensten en de hervorming van de politiediensten» (nr. 2-291)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het onderzoek van Telerad» (nr. 2-295)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de minister van Landbouw en Middenstand en aan de minister van Justitie over «het sociaal statuut van de advocaat» (nr. 2-301)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Ontwerp van programmawet (Stuk 2-600) (Evocatieprocedure)
Onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Onderdeel Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Indiening van een voorstel
In overweging genomen voorstel
Non-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Ontwikkelingssamenwerking en eerbied voor de Rechten van de Mens
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Nationale Delcrederedienst
Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS)