2-280/15

2-280/15

Belgische Senaat

ZITTING 2000-2001

14 NOVEMBER 2000


Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen


Evocatieprocedure


AMENDEMENT

opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag


Art. 33

Nr. 79 : van de heer Vandenberghe.