Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-22

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid (Wetenschappelijk Onderzoek)

Vraag nr. 606 van mevrouw de Bethune d.d. 26 april 2000 (N.) :
Bestrijding van kanker. ­ Wetenschappelijk onderzoek. ­ Ter beschikking gestelde middelen.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen : 1 op 12 vrouwen krijgt er persoonlijk mee af te rekenen. In ons land overlijden per jaar zowat 2 300 vrouwen aan borstkanker. Bovendien worden er jaarlijks 5 000 nieuwe gevallen van borstkanker vastgesteld.

Na borstkanker is baarmoederhalskanker de vaakst voorkomende kanker bij vrouwen. Elk jaar opnieuw wordt in ons land bij ruim 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld.

Het loont dus zeker de moeite om alle middelen aan te wenden in de strijd tegen borst- en baarmoederhalskanker. Uiteraard dient voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de ziekte en de beste behandelingswijzen een belangrijke plaats ingeruimd te worden.

Daarom de volgende vragen voor de geachte minister :

1. Wat is het globale budget voorzien voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en de bestrijding van kanker in het algemeen ?

2. Volgens welke criteria wordt het beschikbare budget verdeeld ?

3.1. Wordt er specifiek voor het onderzoek naar borstkanker een budget vrijgemaakt ?

3.2. Zo ja, welk soort onderzoek (naar behandeling, preventie, ...) vindt er momenteel plaats rond borstkanker ? Lopen er momenteel grensoverschrijdende onderzoeksprojecten ?

4.1. Wordt er specifiek voor het onderzoek naar baarmoederhalskanker een budget vrijgemaakt ?

4.2. Zo ja, welk soort onderzoek (naar behandeling, preventie, ...) vindt er momenteel plaats rond baarmoederhalskanker ? Lopen er momenteel grensoverschrijdende onderzoeksprojecten ?

Antwoord : Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op haar vraag.

1. In het kader van het programma van de Interuniversitaire attractiepolen (IUAP) ­ Fase IV (1 januari 1997 tot 31 december 2001) worden 268 000 000 frank door mijn diensten, dat wil zeggen de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (DWTC), naar de bestrijding van kanker vrijgemaakt. Dit budget wordt tussen verschillende projecten verdeeld als volgt :

­ 70 000 000 frank voor het project « Genetica van normale en abnormale differentiatie » (Université Catholique de Louvain ­ Katholieke Universiteit te Leuven ­ Universitaire Instelling Antwerpen ­ Université de Mons-Hainaut);

­ 130 000 000 frank voor het projet « Moleculair- biologische benaderingen voor de ontwikkeling van nieuwe anti-kanker-therapeutica » (Universiteit te Gent ­ Katholieke Universiteit te Leuven ­ Université Libre de Bruxelles);

­ 22 500 000 frank voor het project « Regulatie en manipulatie van de immunorespons » (Université Libre de Bruxelles ­ Université de Liège ­ Vrije Universiteit Brussel);

­ 45 500 000 frank voor het projet « Moleculaire genetica en pathologie van de transductie van signalen » (Université Libre de Bruxelles ­ Université de Liège ­ Université Catholique de Louvain ­ Katholieke Universiteit te Leuven ­ Vrije Universiteit Brussel ­ Faculté des Sciences agronomiques à Gembloux).

De keuze van IUAP-netwerken gebeurt in samenspraak met de academische autoriteiten van de universitaire instellingen en externe evaluatie.

3 en 4. Neen. In deze netwerken wordt fundamenteel onderzoek naar de mechanismen van kanker en aanverwante aandoeningen uitgevoerd. Dit onderzoek kan eventueel onrechtstreeks een bijdrage leveren bij het onderzoek naar borstkanker en baarmoederhalskanker.