2-66

2-66

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 20 JULI 2000 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (Stuk 2-508) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen (Stuk 2-526) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Berichten van verhindering