Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-16

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 396 van de heer Ceder d.d. 4 februari 2000 (N.) :
Commissie voor regularisatie. ≠ Samenstelling.

Advocaten die deel willen uitmaken van de Commissie voor regularisatie dienden hun kandidatuur aangetekend in te dienen bij de Nationale Orde van advocaten.

Aanvankelijk was sprake van een verbod voor deze advocaten om gedurende een bepaalde periode in vreemdelingenzaken op te treden; dit verbod is thans in het koninklijk besluit niet terug te vinden.

Graag een antwoord op deze vragen :

1. Hoeveel advocaten aan Nederlandstalige, hoeveel aan Franstalige zijde dienden aangetekend hun kandidatuur in bij de nationale orde ?

2. Op welke wijze zal nagegaan worden of advocaten niet zetelen in zaken van hun eigen cliŽnten ?

Antwoord : Het geachte lid vindt hierbij de volgende antwoorden op zijn vraag.

1. De Nationale Orde van advocaten heeft de kandidatuur voorgedragen van 56 Franstalige en 36 Nederlandstalige advocaten.

2. De advocaten zijn in de eerste plaats gehouden door hun eigen regels inzake deontologie.

Het is de eerste voorzitter van de Commissie voor regularisatie die zal waken over de deontologische aspecten eigen aan de advocaten-bijzitters. Desgevallend zal hij de passende maatregelen nemen, eventueel na overleg met de Nationale Orde van advocaten.