2-54

2-54

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 8 JUNI 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Wim Verreycken aan de eerste minister over «de verantwoordelijkheid voor prinselijke toespraken in de Senaat» (nr. 2-279)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de eerste minister over «de controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof» (nr. 2-292)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Devolder aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer over «het wetsvoorstel ter bevordering van de verkeersveiligheid door een beperking van het wegverkeer» (nr. 2-285)
Mondelinge vraag van de heer Michiel Maertens aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de niet vergunde doortocht van het snelheidsparcours in de Belgian Ypres Westhoek rally door de dorpskom van Haringe (Poperinge)» (nr. 2-283)
Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het secretariaat van de regularisatiecommissies» (nr. 2-289)
Mondelinge vraag van de heer Olivier de Clippele aan de minister van Financiën over «de buitenlandse onroerende inkomsten en misbruik van vertrouwen» (nr. 2-280)
Mondelinge vraag van mevrouw Christine Cornet d'Elzius aan de minister van Landsverdediging over «de verhuizing van de C130-vliegtuigen» (nr. 2-282)
Mondelinge vraag van de heer Vincent Van Quickenborne aan de minister van Justitie over «het MP3-fenomeen» (nr. 2-286)

Regeling van de werkzaamheden

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Francis Poty aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «het gebrek aan lokalen in het gerechtsgebouw van Charleroi» (nr. 2-288)
Mondelinge vraag van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties over «de aangekondigde daling van de communicatiekosten voor het internetverkeer» (2-291)

Vraag om uitleg van de heer Mohamed Daif aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het standpunt en de acties van België ten aanzien van de Iraakse kwestie» (nr. 2-137)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het VN-embargo tegen Irak» (nr. 2-153)

Voordracht van een dubbeltal voor een openstaand ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie (Stuk 2-312)

Stemming

Voorstel van resolutie over de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Stuk 2-451)

Voordracht van een dubbeltal voor een openstaand ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie (Stuk 2-312)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de eerste kandidaat

Stemming

De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (Stuk 2-433)

Benoemingscommissie voor het notariaat

Vraag om uitleg van de heer Ludwig Caluwé aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de voorschriften omtrent Functional Foods» (nr. 2-145)

Voordracht van een dubbeltal voor een openstaand ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie (Stuk 2-312)

Uitslag van de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen» (nr. 2-148)

Vraag om uitleg van de heer Alain Destexhe aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «het toezicht op zieken die blootgesteld zijn aan besmetting door het gebruik van het inactief ontsmettingsmiddel CIDEX in sommige ziekenhuizen» (nr. 2-152)

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen over «de vergoeding van asbestslachtoffers» (nr. 2-149)

Vraag om uitleg van de heer Wim Verreycken aan de minister van Landsverdediging over «de ministeriële opdracht aan de militaire veiligheidsdienst om parlementsleden te bespioneren» (nr. 2-140)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Arbitragehof - Arresten
Arbitragehof - Beroep
Belgische technische coöperatie
Economische Overheidsbedrijven - NMBS