2-439/3

2-439/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

23 MEI 2000


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN


De tekst aangenomen door de commissie is dezelfde als de tekst van het wetsvoorstel
(Zie Stuk Senaat, nr. 2-439/1, 1999-2000)