Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-13

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer

Vraag nr. 408 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

Het behoort tot de taak van alle beleidsverantwoordelijken om een gezinsvriendelijk beleid te voeren, niet alleen door het nemen van specifieke, gezinsgerichte maatregelen, maar ook door steeds na te gaan wat de gevolgen zijn van een beleidsmaatregel voor het gezin en hoe het gezinsbelang het best wordt gewaarborgd door het gevoerde beleid, aangezien iedere maatregel, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks steeds gevolgen heeft voor de gezinsverbanden in hun diverse leefvormen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven, in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van gezinsvriendelijke dimensie van uw beleid.

Antwoord : In de begroting 2000 werden geen specifieke middelen voorzien voor een gezinsvriendelijke dimensie van het beleid.

Ik merk evenwel op dat de begroting 2000 van het ministerie van Verkeer en Infrastructuur 370 miljoen frank voorziet voor de financiering van maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer, onder andere kortingen voor kinderen die reizen in familieverband. Met de NMBS wordt momenteel onderhandeld om verschillende tariefmaatregelen te nemen die dan in een aanhangsel aan het beheerscontract zullen opgenomen worden.