2-35

2-35

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

WOENSDDAG 22 MAART 2000 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Stuk 2-262)

Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Stuk 2-263)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Stuk 2-262)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Stuk 2-263)

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Stuk 2-282) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-291)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Stuk 2-282) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 2-291)

Berichten van verhindering

Bijlage

Arbitragehof - Prejudiciėle vragen
Arbitragehof - Beroep
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven