2-31

2-31

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 2 MAART 2000 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Tunesië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 (Stuk 2-252)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (Stuk 2-329)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden» (nr. 2-79)

Vraag om uitleg van de heer Georges Dallemagne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de instelling van een task force belast met het onderzoek van de diamantsector» (nr. 2-94)

Vraag om uitleg van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de toestand in Kosovo en de Europese vergissingen» (nr. 2-87)

Vraag om uitleg van mevrouw Erika Thijs aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de situatie in Rwanda» (nr. 2-91)

Vraag om uitleg van de heer Vincent Van Quickenborne aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over «de relatie tussen de Volksrepubliek China en Taiwan» (nr. 2-93)

Vraag om uitleg van mevrouw Mimi Kestelijn-Sierens aan de minister van Financiën over «de oplichting van de fiscus met BTW-carrousels» (nr. 2-78)

Vraag om uitleg van mevrouw Nathalie de T' Serclaes aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de systematische opsporing van borstkanker» (nr. 2-90)

Vraag om uitleg van mevrouw Magdeleine Willame-Boonen aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu over «de systematische opsporing van borstkanker» (nr. 2-96)

Berichten van verhindering