Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-12

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 325 van mevrouw de Bethune d.d. 24 december 1999 (N.) :
Gerechtsdeurwaardersambt. ≠ Benoeming van vrouwen in 1999.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Bestaan er officiŽle, naar geslacht opgesplitste cijfers over het aantal gerechtsdeurwaarders, respectievelijk kandidaat-gerechtsdeurwaarders in BelgiŽ ?

2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen hebben zich in 1999 effectief kandidaat gesteld voor het ambt van gerechtsdeurwaarder ?

3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen werden in 1999 benoemd tot gerechtsdeurwaarder ?

Antwoord : 1. Aantal gerechtsdeurwaarders in BelgiŽ op 28 januari 2000 :

≠ mannen : 504;

≠ vrouwen : 52.

2. Aantal kandidaturen voor het ambt van gerechtsdeurwaarder in 1999 : 274.

Er kan, om technische redenen, geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen inzake deze kandidatuurstellingen.

3. Aantal gerechtsdeurwaarders benoemd in BelgiŽ in 1999 :

≠ mannen : 12;

≠ vrouwen : 3.