Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-12

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Justitie

Vraag nr. 324 van mevrouw de Bethune d.d. 24 december 1999 (N.) :
Notarisambt. ≠ Benoeming van vrouwen in 1999.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op volgende vragen :

1. Bestaan er officiŽle, naar geslacht opgesplitste cijfers over het aantal notarissen, respectievelijk kandidaat-notarissen in BelgiŽ ?

2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen hebben zich in 1999 effectief kandidaat gesteld voor het ambt van notaris ?

3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen werden in 1999 benoemd tot notaris ?

Antwoord : 1. Aantal notarissen in BelgiŽ op 28 januari 2000 :

≠ mannen : 1 098;

≠ vrouwen : 127.

Drie kantoren hebben op dit ogenblik geen titularis ingevolge overlijden.

2. Aantal kandidaturen voor het ambt van notaris in 1999 : 926.

Er kan, om technische redenen, geen onderscheid gemaakt worden tussen mannen en vrouwen inzake deze kandidatuurstellingen.

3. Aantal notarissen benoemd in BelgiŽ in 1999 :

≠ mannen : 82;

≠ vrouwen : 24.