Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-12

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 411 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 414 aan de minister van Landbouw en Middenstand, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 511).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat in de begroting niet wordt voorzien in een opsplitsing van de middelen naargelang ze al dan niet bedoeld zijn ter verwezenlijking van een gezinsvriendelijke dimensie.