Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-12

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Landbouw en Middenstand

Vraag nr. 414 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

Het behoort tot de taak van alle beleidsverantwoordelijken om een gezinsvriendelijk beleid te voeren, niet alleen door het nemen van specifieke, gezinsgerichte maatregelen, maar ook door steeds na te gaan wat de gevolgen zijn van een beleidsmaatregel voor het gezin en hoe het gezinsbelang het best wordt gewaarborgd door het gevoerde beleid, aangezien iedere maatregel, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks steeds gevolgen heeft voor de gezinsverbanden in hun diverse leefvormen.

Daarom had ik graag van u vernomen hoeveel middelen u hebt ingeschreven, in uw begroting van 2000, in globo en per post, ter verwezenlijking van gezinsvriendelijke dimensie van uw beleid.