Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 420 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 408 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 445).

Antwoord : Internationale Samenwerking geeft bijdragen aan een aantal internationale organisaties die in het kader van hun mandaat activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks het gezin ondersteunen, met name Unicef en UNFPA.

In het kader van de herstructurering van de multilaterale samenwerking (ter uitvoering van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking) wordt momenteel nog onderzocht hoeveel middelen Internationale Samenwerking voor beide organisaties ten laste van de begroting 2000 zal uittrekken binnen BA 31.35.01 (Bijdragen aan instellingen met een internationale bestemming en van plurisectoriŽle aard).