Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties

Vraag nr. 417 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 408 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 445).

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden dat, gelet mijn specifieke bevoegdheidsdomeinen, met name telecommunicatie, overheidsbedrijven en participaties welke uiterst technische materies zijn, de raakvlakken met het gezin en kinderen in het bijzonder, niet evident zijn.

Niettemin werden er een aantal initiatieven opgestart die ook mijn verdere steun zullen krijgen.

Begroting Verkeer ≠ Programma 41 ≠ Afdeling 5 ≠ Overheidsbedrijven

In de begroting 2000 werd op de basisallocatie 33.41.54.31.21 een bedrag van 295,6 miljoen frank ingeschreven als investering voor het ter beschikking stellen van een lijn met een capaciteit tegen een betaalbare prijs die interactiviteit mogelijk maakt om tegemoet te kunnen komen aan de bijzondere noden van scholen, openbare bibliotheken en ziekenhuizen.

Deze financiŽle tussenkomst behelst zowel de aansluiting, de kostprijs van de verbindingen en het abonnementsgeld.

Het lijkt mij immers onontbeerlijk dat jongeren alle kansen krijgen om zo snel mogelijk vertrouwd te geraken met moderne communicatiemiddelen, meer bepaald Internet.

Nationale Loterij

In het winstverdelingsplan 2000 werden er in het federale budget volgende specifieke projecten voorzien :

Moeder en kind : 30 737 750 frank.

Child Focus : 9 500 000 frank.