Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Eerste minister

Vraag nr. 404 van mevrouw de Bethune d.d. 9 februari 2000 (N.) :
Gezinsvriendelijk beleid. Ter beschikking gestelde middelen. Begroting 2000.

De tekst van deze vraag is dezelfde als van vraag nr. 408 aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, die hiervoor werd gepubliceerd (blz. 445).

Antwoord : Ik ben zo vrij het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op haar vraag nr. 428 van 9 februari 2000.