Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-11

ZITTING 1999-2000

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement
(Art. 66 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 396 van de heer Ceder d.d. 4 februari 2000 (N.) :
Commissie voor regularisatie. ≠ Samenstelling.

Advocaten die deel willen uitmaken van de Commissie voor regularisatie dienden hun kandidatuur aangetekend in te dienen bij de Nationale Orde van advocaten.

Aanvankelijk was sprake van een verbod voor deze advocaten om gedurende een bepaalde periode in vreemdelingenzaken op te treden; dit verbod is thans in het koninklijk besluit niet terug te vinden.

Graag een antwoord op deze vragen :

1. Hoeveel advocaten aan Nederlandstalige, hoeveel aan Franstalige zijde dienden aangetekend hun kandidatuur in bij de nationale orde ?

2. Op welke wijze zal nagegaan worden of advocaten niet zetelen in zaken van hun eigen cliŽnten ?