2-318/3

2-318/3

Belgische Senaat

ZITTING 1999-2000

16 MAART 2000


Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden « behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen » op te heffen


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN


Article unique Enig artikel Einziger Artikel
À l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, les mots « , sauf le jugement des ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région » sont supprimés. In artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, vervallen de woorden « , behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen ». In artikel 147 Absatz 2 der Verfassung werden die Wörter « , außer wenn er über die Minister und die Mitglieder der Gemeinschafts- und Regionalregierungen richtet » gestrichen.