Vragen en Antwoorden

Belgische Senaat


Bulletin 2-9

ZITTING 1999-2000

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Minister van Sociale Zaken en Pensioenen

Vraag nr. 259 van mevrouw de Bethune d.d. 20 december 1999 (N.) :
Kinderrechten. ≠ Ter beschikking gestelde middelen. ≠ Begroting 2000.

Sinds 15 januari 1992 is in BelgiŽ het UNO-Verdrag inzake de rechten van het kind van kracht. BelgiŽ is er dan ook toe gehouden de nodige maatregelen te nemen om de rechten van kinderen daadwerkelijk te realiseren.

Deze opdracht vergt een volgehouden politieke wil en ook het vrijmaken van de nodige financiŽle middelen.

Daarom had ik graag van u een antwoord gekregen op volgende vraag :

Hoeveel middelen hebt u ingeschreven in uw begroting van 2000 ter verwezenlijking van de kindvriendelijke dimensie van uw beleid ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden met betrekking tot de ter beschikking gestelde middelen in de begroting 2000.

In de lijn van de begroting 1999 werd in de begroting 2000 in het totaal 199,6 miljoen frank ingeschreven ten bate van maatregelen om de rechten van kinderen in de gezondheidszorg daadwerkelijk te realiseren.

Dit is een lichte toename in vergelijking met 1999 en van beleidswege hoopt men deze trend te kunnen doorzetten.

Van het totale budget 2000 werd 74,8 miljoen frank gereserveerd voor spelbegeleiding, 94,9 miljoen frank voor psychosociale begeleiding, 21,2 miljoen frank voor pediatrische urgenties en 8,7 miljoen frank voor de adolescenten.

Dit terwijl van het totale budget 1999, dat 195,7 miljoen frank omvat, 73,3 miljoen frank voor spelbegeleiding werd gereserveerd, 93,1 miljoen frank voor psychosociale begeleiding, 20,8 miljoen frank voor pediatrische urgenties en 8,5 miljoen frank voor adolescenten.